italiano
Preklady slovenčina - taliančina
 • preklady zo slovenského do talianskeho jazyka
 • preklady taliančina - slovenčina
 • úradné preklady: slovenský jazyk - taliansky jazyk
 • preskúmanie a overenie prekladov
 • komunikácia s talianskymi zákazníkmi (e-mail, korešpondencia...)
 • kontaktovanie nových dodávateľov v Taliansku
 • Prekladateľ
  Obojsmerné preklady taliančina - slovenčina vykonávam pomocou dostupných elektronických aj tlačených informačných zdrojov. Odborné jazykové a prekladateľské znalosti a zručnosti som získal štúdiom na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a praxou.
  Skúsenosti mám z prekladania listín z oblasti administratívy, elektrotechniky, a v určitom rozsahu zo stavebníctva a dopravy. Sú to hlavne zákony, zmluvy, dohody, zápisnice, rozhodnutia, výpisy, osvedčenia, doklady o vzdelaní, stanovy, cenové ponuky, internetové stránky, návody na použitie ..., zakaždým ide o preklad z taliančiny aj do taliančiny.
  preklady
  cenník
  kontakt
  ukážka
  aquarium.sk
  pesci per acquario
  d'acqua dolce SK
  Vitajte na stránkach
  Benvenuti al sito
  Vytvoril: Róbert Orlický © 2010
  programom DFM2HTML